Alla patienter som har cancer, och deras närstående, ska känna till möjligheten att genom egna insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén. Därför bjuder Akademiska sjukhuset, i samarbete med Kultur och bildning, Region Uppsala, in patienter och närstående till inspirationskvällar med olika teman. Målet är att ge grundläggande och praktiskt tillämpbara kunskaper om cancerrehabiliterande egenvård genom korta föreläsningar och där konst och musik ingår som kulturella inslag. Första träffen är 5 mars kl.18.00-20.00 på Uppsala Slott. Fritt inträde. Varmt välkommen!

Program och inbjudan till inspirationskväll 5 mars