Nätverket mot cancer uppmärksammar just nu hur viktigt det är att söka vård när man misstänker cancer. Även om vi nu lever i en pandemi med en ansträngd sjukvård är det viktigt att söka vård när misstanke om sjukdom finns.

“Vi är alldeles för många som själva drabbats eller känner någon som fått sin cancer upptäckt alldeles för sent och som har avlidit eller blivit svårt sjuk. I slutändan blir detta mycket dyrt för samhället. Det räcker nu, låt inte fler människor bli svårt sjuka i cancer och kanske dö för att det inte kontaktar vården i tid av hänsyn eller rädsla för coronapandemin.”

Läs mer på Nätverket mot cancers hemsida