Uppdaterat vårdprogram – cancerrehabiliteringen måste bli mer jämlik

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har nu uppdaterats. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av cancerform. Rekommendationerna till regioner, sjukhus och verksamheter har förtydligats.

Läs mer

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Källa: Regionala Cancercentrum i Samverkan