Kategori Biverkningar

Börja med att anpassa kosten, ta hjälp av en dietist för tips och råd. Vid behov kan det vara bra att rådgöra med din doktor för en eventuell undersökning och läkemedelsbehandling.