Kategori Tandvård

Regelbundna besök hos tandläkaren kan hjälpa. Det är bra att besöka tandläkaren innan man ska påbörja en cancerbehandling. Tandläkaren kan behandla eventuella besvär innan de riskerar att förvärras av den kommande behandlingen. Tandläkaren kan även ge tips och råd kring munvård utifrån patientens förutsättningar och behov.