Kategori Biverkningar

Ta kontakt med smärtrehab. Med hjälp av en fysioterapeut kan ett individuellt träningsprogram tas fram för dig. Se över om det finns hjälpmedel att förskriva. Det finns även arbetsterapeuter som kan bistå om det behövs.