Kategori Myndighet

Om du är anställd så har din arbetsgivare ett rehabansvar och ska tillsammans med dig ta fram en handlingsplan. Anpassningar ska göras för att underlätta din återgång till arbetet.