Kategori Tandvård

Biverkningar vid cancerbehandling kan försvåra näringsintaget och skada slemhinnorna. När man genomgår en cancerbehandling är muntorrhet ett vanligt besvär till följd av nedsatt salivutsöndring.