Sahlgrenska univerisitetssjukhuset har två guider, en med strategier och en med information om när hjärnan inte orkar som kan ge dig stöd. LÄNK: https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-3/arbetsterapi-och-fysioterapi/informationsbroschyr/mental-trotthet/