Kategori Fatigue

Det finns ingen medicinsk hjälp mot fatigue. Det som är hjälpsamt mot fatigue efter cancersjukdom är ökad fysisk aktivitet och man kan inte vila bort fatigue.