Träning för svårt sjuka cancerpatienter, det är nu inte bara en rekommendation utan en del av vårdande behandling vid Helsingborgs lasarett.

– Vi vet att träning har effekt, det minskar biverkningarna av cellgiftsbehandling, speciellt mot den svåra tröttheten. Det har vetenskapliga studier visat. Det vi nu gör är att implementera detta i den ordinarie vården, säger Patrik Göransson som är verksamhetsutvecklare på sjukhuset.

Läs mer