Teman

 

Teman

Här tar vi upp olika teman inom cancerrehabilitering.

Motion/Livslust

Fysisk aktivitet och träning är mycket viktigt för att må bra. Samtidigt behöver kroppen läka efter cancer och då spelar återhämtning en stor roll. För att må så bra som möjligt är det därför viktigt att få till en bra balans mellan fysisk aktivitet och vila. Att finna det som skapar mening med livet och hitta livslusten kan vara avgörande om cancerrehabiliteringen skall lyckas eller ej.

Fatigue/Trötthet

“Fatigue” är vanligt förekommande bland cancerpatienter och kännetecknas av överväldigande trötthet som inte minskar med sömn, apati, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, försämrad kondition och orkeslöshet. Det är ett resultat av flera faktorer som samverkar som viktnedgång, illamående, smärta, biverkningar av läkemedel och minskad aktivitet. Fatigue uppstår vanligtvis i samband med behandling och kan kvarstå i flera år. 

Sex och samlevnad

Här kommer vi att lägga upp mer information om sex och samlevnad

Närstående

Hur är det att vara närstående till cancerberörd? Hur kan man hjälpa? Hur kan man själv få hjälp?

Lokala samarbeten

Runt om i Sverige finns, förutom patientföreningar för många cancerformer, också lokala samarbeten som drivs av volontärer och olika patientföreningar tillsammans. De samarbetar för att vara nära och stötta cancerberörda och närstående. Att genom det sociala kontaktnätet få känna att man inte är ensam med sin cancer. Träffpunkterna erbjuder olika aktiviteter och chansen att få träffa andra i liknande situation.

Kontaktsjuksköterskan

Vad kan du som cancerberörd eller närstående förvänta dig av hen?