Teman

 

Teman

Under våren kommer intressanta teman att publiceras…

Lokala samarbeten

Runt om i Sverige finns, förutom patientföreningar för många cancerformer, också lokala samarbeten som drivs av volontärer och olika patientföreningar tillsammans. De samarbetar för att vara nära och stötta cancerberörda och närstående. Att genom det sociala kontaktnätet få känna att man inte är ensam med sin cancer. Träffpunkterna erbjuder olika aktiviteter och chansen att få träffa andra i liknande situation.

Min Vårdplan

Självklart kommer också information om vad Min Vårdplan innebär för dig som cancerberörd.

Fatigue/Trötthet

I april kommer mer information om fatigue och trötthet. 

Sex och samlevnad

I maj kommer vi att lägga upp mer information om sex och samlevnad

Närstående

I juni kommer vi att ta upp närstående som tema. Hur är det att vara närstående till cancerberörd? Hur kan man hjälpa? Hur kan man själv få hjälp?

Kontaktsjuksköterskan

Efter sommaren kommer vi att ta upp information om kontaktsjuksköterskan. Vad kan du som cancerberörd eller närstående förvänta dig av hen?

infektionskänslighet

I samband med att höstvindarna börjar tjuta kommer information om infektionskänslighet.