Som ett led i vårt tema Mindfulness, vill vi prata om naturens läkande kraft och den positiva effekten det har på vår hälsa och för vårt välbefinnande. Studier visar att kontakt med naturen bl a minskar stress, stärker immunförsvar och minskar nivåer av ångest och depression.

Ett sätt att komma i kontakt med naturen är att skogsbada. Skogsbad eller Shinrin-Yoku, är en japansk term som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”. Skogsbad har vuxit fram som del av den japanska kulturen, där kontakten med naturen ökar människans välbefinnande.

Att skogsbada innebär helt enkelt att kravlöst gå ut i skogen för att varva ned och ”bada” i sinnesintryck från skogen. Bara vara närvarande, släppa alla måsten och andas in naturen med alla sina sinnen. Kravlös skogsvistelse är bra för vårt välbefinnande – prova du med! (Källa: Friluftsfrämjandet.se)

Några tips för skogsbad:

  • Stäng av mobilen
  • Gå långsamt
  • Notera naturen omkring dig
  • Använd alla dina sinnen
  • Varenda minut i skogen gör gott, så ta den tid du hinner