I Borås finns sedan 2018, Kraftens Hus – mötesplatsen där cancerberörda och närstående kan få emotionellt, socialt och praktiskt stöd. Ett av deras motto är att “Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer” och de vill bjuda in till gemenskap och på olika sätt ge stöd och kraft. Kraftens hus erbjuder olika typer av aktiviteter, både individuellt och i grupp, för att stötta och underlätta vardagen för de cancerberörda. På deras hemsida hittar du deras kalender med aktiviteter.

Läs mer