Välkommen till Inspirationskväll på Uppsala slott!

Välkommen till Inspirationskväll på Uppsala slott!

Alla patienter som har cancer, och deras närstående, ska känna till möjligheten att genom egna insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén. Därför bjuder Akademiska sjukhuset, i samarbete med Kultur och bildning, Region Uppsala, in patienter...