Samverkan mellan tandvård och sjukvård

Samverkan mellan tandvård och sjukvård

Folktandvården Stockholm arbetar i nära samarbete med sjukvården för att cancerpatienter så snabbt som möjligt ska få anpassad vård i ett sömlöst flöde mellan sjukvård och tandvård. Allt för att underlätta patientens redan så utsatta situation. – Det är ett viktigt...