Centrum för cancerrehabilitering finns för dig!

Centrum för cancerrehabilitering finns för dig!

Centrum för cancerrehabilitering finns för att hjälpa cancerdrabbade att komma tillbaka till ett bra liv efter cancerdiagnos och behandling. De arbetar med en långsiktig och planerad rehabilitering som utgår från varje enskild person och dess behov. Man kan komma till...