Stöd från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stöd från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Nu kan du som är under 30 år söka stöd från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond. Bidrag kan sökas för t ex följande ändamål: rekreationsresor inom/utom Sverige, olika läger, dator/datortillbehör, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget, specialcykel, något som...