Tema: Mindfulness – Skogsbada bort stress

Tema: Mindfulness – Skogsbada bort stress

Som ett led i vårt tema Mindfulness, vill vi prata om naturens läkande kraft och den positiva effekten det har på vår hälsa och för vårt välbefinnande. Studier visar att kontakt med naturen bl a minskar stress, stärker immunförsvar och minskar nivåer av ångest och...