Tema: Lokala samarbeten – Kraftens hus

Tema: Lokala samarbeten – Kraftens hus

I Borås finns sedan 2018, Kraftens Hus – mötesplatsen där cancerberörda och närstående kan få emotionellt, socialt och praktiskt stöd. Ett av deras motto är att “Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer” och de vill bjuda in till gemenskap och på...
Tema: Lokala samarbeten – Hjärtats hus i Jönköping

Tema: Lokala samarbeten – Hjärtats hus i Jönköping

I Jönköpingsområdet finns det ett lokalt samarbete som heter Hjärtats Hus. Det finns numera mötesplatser i fyra orter: Jönköping, Eksjö, Värnamo och Tranås. Alla som är berörda av cancer kan komma till Hjärtats hus och få hjälp och stöd och det behövs varken remiss...
Tema: Lokala samarbeten – Dalarna

Tema: Lokala samarbeten – Dalarna

I Dalarna har fyra patientföreningar startat och driver ett samverkansprojekt med träffpunkt och aktiviteter i Falun. Mötesplatsen har skapats för att erbjuda patienter ett komplement till den cancerrehabilitering som finns i sjukvården. När man drabbats av cancer är...
Tema: Lokala samarbeten – Ljuspunkten i Gävleborg

Tema: Lokala samarbeten – Ljuspunkten i Gävleborg

Nästa lokala mötesplats som vi vill berätta mer om är Ljuspunkten i Gävleborgs län. Den består av sex cancerföreningar som organiserar intressanta föreläsningar och trevlig samvaro för alla cancerdrabbade och närstående. Mindre föreningar har svårare att nå ut till...
Tema: Lokala samarbeten – Livsgnistan i Örebro

Tema: Lokala samarbeten – Livsgnistan i Örebro

Som ett led i vårt tema Lokala samarbeten, vill vi idag berätta om det lokala initiativet Livsgnistan i Örebro. Det är en mötesplats för cancerdrabbade- och närstående. Att få rehabilitering och stöttning är viktigt både under och efter sjukdomen, därför har...