Tema: Lokala samarbeten – Livsgnistan i Örebro

Tema: Lokala samarbeten – Livsgnistan i Örebro

Som ett led i vårt tema Lokala samarbeten, vill vi idag berätta om det lokala initiativet Livsgnistan i Örebro. Det är en mötesplats för cancerdrabbade- och närstående. Att få rehabilitering och stöttning är viktigt både under och efter sjukdomen, därför har...