Att bli sedd förbättrar vårdsituationen!

Att bli sedd förbättrar vårdsituationen!

Att bli sedd och bemött med empati och respekt i vården är ovärderligt! Det ger ett känslomässigt stöd även om den medicinska situationen fortfarande är densamma. Forskning visar att god kommunikation ökar sannolikheten att patienten fullföljer behandlingen,...
Detta kan din kontaktsjuksköterska hjälpa dig med

Detta kan din kontaktsjuksköterska hjälpa dig med

Om du drabbas av någon form av cancer kan du få hjälp och stöd från en så kallad kontaktsjuksköterska. En kontaktsjuksköterskans främsta uppgift är att vara ett stöd för dig på olika sätt. Nedan kan du läsa vad din kontaktsjuksköterska kan hjälpa dig med. Läs...