Tema: Lokala samarbeten – Ljuspunkten i Gävleborg

Tema: Lokala samarbeten – Ljuspunkten i Gävleborg

Nästa lokala mötesplats som vi vill berätta mer om är Ljuspunkten i Gävleborgs län. Den består av sex cancerföreningar som organiserar intressanta föreläsningar och trevlig samvaro för alla cancerdrabbade och närstående. Mindre föreningar har svårare att nå ut till...