Här kan du ansöka om bidrag under februari:

Här kan du ansöka om bidrag under februari:

Du som är cancerdrabbad och har svårt att få ihop vardagen ekonomiskt, med tex sjukvård, hjälpmedel eller rehabiliteringsresor, kan söka ekonomiskt bidrag hos olika stiftelser/föreningar. Nu finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd hos följande: Alexander Dicksons...
Stöd från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stöd från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Nu kan du som är under 30 år söka stöd från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond. Bidrag kan sökas för t ex följande ändamål: rekreationsresor inom/utom Sverige, olika läger, dator/datortillbehör, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget, specialcykel, något som...