Rehab fortsätter tack vare digitala lösningar!

Rehab fortsätter tack vare digitala lösningar!

Det är glädjande nyheter från Centrum för cancerrehabilitering, som med framgång har ställt om verksamheten till distanskontakter. Fokuset ligger på att slutföra påbörjad rehabilitering för patienter som hade pågående rehabilitering när pandemin bröt ut. Detta har...
Patienter nöjda med sin cancerrehabilitering

Patienter nöjda med sin cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering vid Sabbatsbergs sjukhus, genomförde under hösten en webbaserad patientenkät. Enkätsvaren visade att patienter som genomfört rehabilitering hos dem var mycket nöjda med såväl tillgänglighet som sin egen delaktighet i rehabiliteringen....
Centrum för cancerrehabilitering finns för dig!

Centrum för cancerrehabilitering finns för dig!

Centrum för cancerrehabilitering finns för att hjälpa cancerdrabbade att komma tillbaka till ett bra liv efter cancerdiagnos och behandling. De arbetar med en långsiktig och planerad rehabilitering som utgår från varje enskild person och dess behov. Man kan komma till...