Pressat läge i arbetslivet efter cancerrehabilitering

Pressat läge i arbetslivet efter cancerrehabilitering

I slutet av 2019 gjorde Bröstcancerförbundet en undersökning bland sina medlemmar om erfarenheten av att börja arbeta efter sin cancerbehandling. Undersökningen visar bland annat att mer än var fjärde medlem har känt sig tvungen att börja arbeta innan hon varit redo....