Tema: Lokala samarbeten – Kraftens hus

Tema: Lokala samarbeten – Kraftens hus

I Borås finns sedan 2018, Kraftens Hus – mötesplatsen där cancerberörda och närstående kan få emotionellt, socialt och praktiskt stöd. Ett av deras motto är att “Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer” och de vill bjuda in till gemenskap och på...