“Vi är medsjuka, men det är ingen som lyfter det” – en kvalitativ studie om upplevelsen att vara närstående till en person med cancer. Studien är ett samarbete mellan RCC Syd och Palliativt Utvecklingscentrum och har genomförts genom fokusgruppsintervjuer med 28 deltagare som var eller hade varit närstående till en person med cancer.

Läs studien