Nu kan du som är under 30 år söka stöd från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond.

Bidrag kan sökas för t ex följande ändamål: rekreationsresor inom/utom Sverige, olika läger, dator/datortillbehör, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget, specialcykel, något som helt enkelt underlättar tillvaron/höjer livskvalitén. Sista ansökningsdag är 15 februari.

Läs mer