4 mars var det dags för del 1 i föreläsningsserien om sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. I den här filmen ser du del 1 i en föreläsningsserie i tre delar om sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Föreläsningarna arrangeras av RCC Mellansverige i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering och projektet för bäckencancerrehabilitering.

Läs mer

YouTube – Föreläsning om sexuell hälsa, del 1: Basfysiologi

Källa: Regionalt Cancercentrum Mellansverige