Tina Nevin, auktoriserad sexolog och leg barnmorska
berättar om sexuellrehabilitering efter cancern. Det här är del 1 – Sexualiteten.
Inom kort kommer du även få möjlighet att se del 2 – Lusten.
#sexuellrehabilitering #eftercancern #livskraft
Se filmen