RCC ska tillsammans med Sveriges regioner verka för en mer jämlik och kunskapsstyrd cancervård. En central del i uppdraget är att utveckla nationella kunskapsstöd.

Läs mer
YouTube – Kunskapsstöd inom cancervården – ett av RCCs uppdrag

Källa: Regionala cancercentrum i samverkan