Hur kan vi säkerställa att kunskap och riktlinjer för rehabilitering används i vården?
I Cancerfondens artikel kan du läsa mer om ämnet.

Källa: Cancerfonden