Det är glädjande nyheter från Centrum för cancerrehabilitering, som med framgång har ställt om verksamheten till distanskontakter. Fokuset ligger på att slutföra påbörjad rehabilitering för patienter som hade pågående rehabilitering när pandemin bröt ut. Detta har varit möjligt tack vare videobesök i appen Alltid Öppet. Och nu erbjuds också patienter möjlighet till nybesök via video – allt för att viktig rehabilitering inte ska fördröjas. Det finns ingen väntelista utan alla patienter kallas direkt. Här kan du läsa mer om hur ett videosamtal går till.

Läs mer