Under hösten 2019 pågår en utbildningssatsning inom primärvården i Region Dalarna. Satsningen syftar till att stärka arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) och cancerrehabilitering på regionens vårdcentraler

Läs mer