Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd har under 2019 fokuserat mycket av sitt arbete på den för cancerpatienterna så viktiga frågan om rehabilitering.

Cancerrehabilitering omfattar alla de stödaktiviteter som vården kan erbjuda cancerpatienter och deras närstående, för att patienterna ska kunna genomföra sin cancerbehandling på bästa möjliga sätt. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Läs mer