Enligt det nationella vårdprogrammet ska rehabilitering erbjudas till de som har diagnosticerats med bröstcancer. Men enligt undersökningen har tre av tio kvinnor inte blivit erbjudna rehabilitering trots att de skulle vilja ha det. Det vill Bröstcancerförbundet ändra på nu!

Foto: Bröstcancerförbundet

Läs mer