Psykisk rehabilitering

Behandlingarna mot cancer är ofta krävande och intensiva och det kan därför vara svårt för känslorna att hinna med. 

Psykisk Rehabilitering

 Stöd kan behövas av både drabbad och av närstående. Nedan ser du vad bl. a vården kan erbjuda

​Samtalsstöd från vården

Kontaktsjuksköterskan är ett särskilt stöd för dig om du har cancer eller är närstående. Hen kan hänvisa dig vidare om du behöver mer stöd. Kuratorn är ofta till stor hjälp. Det kan också gå att få stöd från en psykolog. Kontaktsjuksköterskor, kuratorer, psykologer är vana vid att samtala med människor om saker som känns svåra. De har utbildning för det.

Du behöver inte ha något färdigformulerat problem för att få samtalsstöd. Tvärtom är det ofta i samtalet som du kan få hjälp att formulera dig, så att du kan hitta lösningar eller leva med situationen som den är nu.

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att du måste ge ditt uttryckliga samtycke för att de ska få berätta för någon annan vad du har sagt eller ens att du har kontaktat dem.

Psykoterapi och annan psykologisk behandling

Ibland behöver man mer hjälp eller annan hjälp än samtalsstöd. Då kan psykoterapi eller annan psykologisk behandling vara ett alternativ. Det finns olika typer av psykoterapi, till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT), familjeterapi och psykodynamisk terapi.

Stödgrupper i vården

På en del sjukhus finns särskild stödverksamhet för patienter med cancer. Många tycker att det känns bra att träffas i grupp och dela sina erfarenheter med andra i samma situation. Sådant stöd finns också på internet. Kontaktsjuksköterskan eller kuratorn kan berätta mer.

Läkemedel kan hjälpa ibland

Du kan behöva läkemedel, till exempel om du har fått diagnosen depression eller om du har ångest eller har svårt att sova. Diskutera läkemedel med din läkare.

Patientföreningar

Patientföreningar finns för de vanligaste cancersjukdomarna. Föreningarna kan ge både information och annat stöd. Ibland ordnar de lokala stödgrupper. Det är vanligt att både patienter och närstående kan delta. Gå in och läs på patientorganisationernas webbplatser.

Det kan även finnas lokala stödgrupper som anordnas av andra organisationer, till exempel Röda korset eller Lions. Kuratorn känner till om det finns sådana verksamheter.

Du kan få en samtalsvän

Hos flera patientföreningar kan du få stöd av särskilda stödpersoner eller kontaktpersoner, som har egen erfarenhet av cancer som patient eller närstående. Du kan också få en samtalsvän genom andra organisationer, till exempel CancerkompisarNära cancer eller Ung cancer.

.

Cancerrådgivningen

Tel: 08-12313800

cancerradgivningen@sll.se

Chatta: cancercentrum.se/cancerradgivningen