I slutet av 2019 gjorde Bröstcancerförbundet en undersökning bland sina medlemmar om erfarenheten av att börja arbeta efter sin cancerbehandling. Undersökningen visar bland annat att mer än var fjärde medlem har känt sig tvungen att börja arbeta innan hon varit redo.

– Arbetsgivare, men även den enskilda individen, behöver mer kunskap och information om hur en cancerbehandling påverkar arbetsförmågan, säger Hanna Rönnqvist, arbetsterapeut på Centrum för cancerrehabilitering vid Sabbatsbergs sjukhus.

Läs mer