Nyheter

 

Tema: Lokala samarbeten – Kraftens hus

Tema: Lokala samarbeten – Kraftens hus

I Borås finns sedan 2018, Kraftens Hus - mötesplatsen där cancerberörda och närstående kan få emotionellt, socialt och praktiskt stöd. Ett av deras motto är att "Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer" och de vill bjuda in till gemenskap och på olika sätt ge stöd...

läs mer
Tema: Lokala samarbeten – Dalarna

Tema: Lokala samarbeten – Dalarna

I Dalarna har fyra patientföreningar startat och driver ett samverkansprojekt med träffpunkt och aktiviteter i Falun. Mötesplatsen har skapats för att erbjuda patienter ett komplement till den cancerrehabilitering som finns i sjukvården. När man drabbats av cancer är...

läs mer
Välkommen till “En afton om gyncancer”!

Välkommen till “En afton om gyncancer”!

Nu bjuder Nätverket mot gynekologisk cancer in till årets gyncancerdagar! "En afton om gyncancer" arrangeras i fem städer under perioden 20-28 april: Göteborg, Linköping, Malmö, Skellefteå och Stockholm. Läs mer om programmet i din stad och boka din plats nedan. Varmt...

läs mer
Patienter nöjda med sin cancerrehabilitering

Patienter nöjda med sin cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering vid Sabbatsbergs sjukhus, genomförde under hösten en webbaserad patientenkät. Enkätsvaren visade att patienter som genomfört rehabilitering hos dem var mycket nöjda med såväl tillgänglighet som sin egen delaktighet i rehabiliteringen....

läs mer