Nyheter

 

NYHETER

SENASTE NYTT INOM CANCERREHABILITERING

Patienter nöjda med sin cancerrehabilitering

Patienter nöjda med sin cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering vid Sabbatsbergs sjukhus, genomförde under hösten en webbaserad patientenkät. Enkätsvaren visade att patienter som genomfört rehabilitering hos dem var mycket nöjda med såväl tillgänglighet som sin egen delaktighet i rehabiliteringen....

läs mer
Här kan du ansöka om bidrag under februari:

Här kan du ansöka om bidrag under februari:

Du som är cancerdrabbad och har svårt att få ihop vardagen ekonomiskt, med tex sjukvård, hjälpmedel eller rehabiliteringsresor, kan söka ekonomiskt bidrag hos olika stiftelser/föreningar. Nu finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd hos följande: Alexander Dicksons...

läs mer
Cancerrehabverksamhet i Blekinge

Cancerrehabverksamhet i Blekinge

Blekingesjukhuset har under de senaste tre åren byggt upp en ny verksamhet för rehabilitering efter cancerbehandlingen. Rehabiliteringen arbetar både med enskilda patienter, med grupper som man sätter samman och med en serie öppna temaföreläsningar, som ges både i...

läs mer
Stöd från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stöd från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Nu kan du som är under 30 år söka stöd från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond. Bidrag kan sökas för t ex följande ändamål: rekreationsresor inom/utom Sverige, olika läger, dator/datortillbehör, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget, specialcykel, något som...

läs mer