I april 2020 genomförde Bröstcancerförbundet en undersökning bland sina medlemmar för att ta reda på hur vanligt förekommande seneffekter är bland bröstcancerbehandlade samt deras erfarenhet av rehabilitering. Undersökningen visar bland annat att:

  • Fem av tio som behandlats för bröstcancer drabbas av sena komplikationer efter behandling.
  • Åtta av tio uppger att seneffekterna påverkar eller begränsar deras liv.
  • Sex av tio bröstcancerbehandlade säger att de inte erbjudits rehabilitering, något de har rätt till enligt det nationella vårdprogrammet för bröstcancer.
  • Sju av tio som har fått rehabilitering, har inte fått någon uppföljning.
  • Fem av tio av som har behandlats för bröstcancer menar att det finns ett behov av digitala verktyg och digital rådgivning inom rehabilitering.

– Vår undersökning visar att cancerrehabilitering är ett eftersatt område. Att sex av tio inte erbjudits rehabilitering är ett underbetyg för svensk sjukvård. Att genomgå en cancerbehandling är väldigt påfrestande, både psykiskt och fysiskt. Att vara färdig med sina behandlingar eller att blir friskförklarad innebär definitivt inte att livet återgår till det normala, berättar Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

I länken nedan kan du läsa mer om undersökningen samt Bröstcancerförbundets fem förslag för att få en god och jämlik cancerrehabilitering.

Bild: Bröstcancerförbundet

Läs mer