För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården kommer varje regionalt cancercentrum att utnämna ”Årets kontaktsjuksköterska”. Nomineringar till Årets kontaktsjuksköterska kan lämnas av kollegor, chefer, personen själv eller av patienter och patientföreningar. Sista dag för att nominera är den 2 december 2019. 

Läs mer