Regionalt cancercentrum, RCC, i samverkan står helt bakom debattartikeln i Dagens Medicin, som Bröstcancerförbundet tillsammans med flera forskare la fram i juli. Det är viktigt att behovet av cancerrehabilitering tas på allvar. Det gäller all rehabilitering, oavsett cancerdiagnos. Ett digitalt nationellt centrum för cancerrehabilitering är en spännande tanke, särskilt utifrån sjukvårdens erfarenheter av digital omställning under coronakrisen. Det finns i dag flera goda exempel på digitala arbetssätt inom cancerrehabiliteringen. Läs debattartikeln här.