I dagsläget är musikterapi en underutnyttjad samhällsresurs i svensk hälso- och sjukvård, trots att det finns svensk musikterapeutisk forskning som visar positiva resultat till exempel vid cancerrehabilitering. Därför vill Stiftelsen MusikBojen tillsammans med Förbundet för musikterapi i Sverige och Sveriges Akademiska Musikterapeuter rikta beslutsfattares uppmärksamhet till musikterapi som behandlingsform. Under jubileumsdagen 3 februari, kommer det att hållas ett föredrag om cancerrehabilitering, där Musikens kraft är ett ämne.

Läs debattartikel