I dessa tider matas vi med mycket information från alla håll och kanter som kan skapa stress och oro – särskilt för de som är i riskgruppen. Här kommer några konkreta tips på vad man kan göra för att få en bättre mental hälsa och underlätta den tuffa tillvaro som många har just nu. Tack Palema för översättningen av psykolog Eileen Felicianos fina tips (se orginalinlägg här).