Material

Cancerrehabilitering innefattar många områden och det finns information att få!

Material

Information delas av vården, cancerförbund och finns utspritt.
Här har vi samlat ihop information.

Information från vården

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

​Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är uppdaterat februari 2021. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer.

Information Cancerrehabilitering

Det här materialet riktar sig till dig som har en cancer-diagnos och dina närstående. Syftet är att beskriva cancer-rehabilitering, vad du själv kan göra och vilken hjälp och stöd du kan få.

Fysisk aktivitet - en del av din rehabilitering

Dagens forskning visar att de flesta patienter som har cancer eller behandlats
för cancer mår bättre genom att vara fysiskt aktiva och röra på sig. Regelbunden fysisk aktivitet kan minska biverkningar av cancerbehandling och
symtom av sjukdomen.

Så vill vi ha det!

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål. Genom att förmedla våra upplevelser och erfarenheter vill vi bidra till att cancervården i framtiden ska präglas av en bättre helhetssyn, både vad gäller omhändertagande och bemötande.

Hälsoskattning

Återkommande bedömning av rehabiliteringsbehov är utgångspunkten för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. Hälsoskattningen är en hjälp för vård och patient att komma fram till vilka behov som föreligger.