Lokala samarbeten

Tillsammans blir vi starka och kan stötta varandra

Lokala samarbeten

Ingen skall behöva vara ensam med sin cancer…

Lokala samarbeten

Runt om i Sverige finns, förutom patientföreningar för många cancerformer, också lokala samarbeten som drivs av volontärer och olika patientföreningar tillsammans. De samarbetar för att vara nära och stötta cancerberörda och närstående. Att genom det sociala kontaktnätet få känna att man inte är ensam med sin cancer. Träffpunkterna erbjuder olika aktiviteter och chansen att få träffa andra i liknande situation.

 

Livsgnistan, Ljuspunkten och Dalarna

RCC Uppsala Örebros sjukvårdsregionala finansierar en satsning på samverkan mellan patientföreningar inom cancerområdet. Syftet med satsningen är att främja patientföreningarnas möjlighet att samarbeta med varandra och verka för ett ännu bättre stöd för patienter och närstående.

Först Livsgnistan i Örebro, sedan Ljuspunkten i Gävleborg, och under hösten 2019, har ett projekt för patientsamverkan startats upp även i Dalarna. Fyra regionala patientföreningar – ILCO, Sarkomföreningen, Mun- och halscancerföreningen och ProLiv – samverkar kring projektet och driver det gemensamt.

– Vårt syfte med projektet är bland annat att erbjuda patienter ett komplement till den cancerrehabilitering som finns i sjukvården. Vi vill även ge patienter och närstående möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter, vilket är en viktig del när man drabbats av cancer, säger projektledaren Johan Dahl.

Utöver möjligheten att träffa varandra har patienter och närstående erbjudits att medverka på flera aktiviteter, som exempelvis föreläsningar om kost, fysisk aktivitet och hur man som drabbad hittar information om cancer. Även MediYoga har arrangerats under hösten.

Livsgnistan

Ljuspunkten

Dalarna

RCC patientsamverkan: Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro startade under 2019 en satsning på samverkan mellan olika patientföreningar i sjukvårdsregionen, vilken fortsätter under 2020. Respektive region har möjlighet att under 2020 ansöka om 100 000 kronor för samverkansprojekt. Läs mer.

Tidigare nyheter:

https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/nyheter/2018/oktober/livsgnistan-slar-upp-dorrarna/

https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/nyheter/2019/september/ljuspunkten–en-traffpunkt-for-patienter-och-narstaende-i-gavleborg/

https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/nyheter/2019/november/traffpunkt-for-patienter-och-narstaende-i-dalarna/?fbclid=IwAR0F2HxdTQuIwSreC_Tg81OexKBXZw0VhcSEM0vYibwSiqx5juQbaCIpRhQ

 

Hjärtats Hus

Hjärtats hus är ett projekt som startades i Jönköping. Människor med cancer, som haft cancer eller som är anhöriga till folk med cancer är välkomna till föreningens sammankomster. Projektet har sedan starten i Jönköping 2016 vuxit på flera platser runt om i länet. 2018 startades verksamheten i Eksjö och våren 2019 kom man igång i Värnamo. Projektet är ett arvsfondsprojekt under Region Jönköpings regi.

Alla drabbas inte av cancer, men alla blir berörda. Hit är alla som berörs välkomna för att mötas. Hjärtats hus skall finnas för alla cancersjuka, oavsett vilken sort du drabbats av, om du är sjuk nu eller har det bakom dig. Även till för närstående, anhöriga och vänner. Hjärtats hus skall ha en skön och hemlik atmosfär, utanför vårdens korridorer. Gärna med fina grönområden i anslutning som inbjuder till aktiviteter även utomhus. Det är bara att komma när man vill och kan. En gång eller många. Här möts du som besökare i dörren av volontärer som själv har erfarenhet av cancer. Volontärerna är alltid med och finns för just dig, för att lyssna, för att stötta, för att mötas som medmänniska.

Kontaktuppgifter

Facebook – Hjärtats Hus

Artikel om eldsjälen Maggie Målevik, läs här:

 

Kraftens hus

Kraftens Hus är ett exempel på ett lyckat samarbete mellan olika aktörer för att få till en komplettering till sjukvårdens rehabilitering. Sedan 2017 har Kraftens Hus Sjuhärad, som drivs av en ideell förening, blivit den dynamiska mötesplats som initiativtagarna hoppats på. Hit kommer cancerberörda i alla åldrar för att fika, prata med andra i samma situation, måla, ta en promenad tillsammans, lyssna på en föreläsning, utöva yoga eller få massage. Detta är ett stödcenter med många strängar på sin lyra och alla aktiviteter är framtagna i tätt samråd med besökarna.

Onkologi i Sverige presenterade Kraftens Hus i en intressant artikel 2018;

”Alla som är berörda vet att cancer är en sjukdom som kräver mer än bara medicinsk behandling. Vi ville skapa ett forum där vi tillsammans kan utveckla det psykosociala stödet, den nödvändiga rehabilitering som många patienter och anhöriga upplever att vården inte kan tillhandahålla idag, säger Carina Mannehed och tillägger att Kraftens Hus inte ska ta över sjukvårdens ansvar för cancerrehabilitering. – Men vi kan komplettera med vår verksamhet.”  Läs hela artikeln här.

Kraftens hus hemsida:

Bakgrunden till att Kraftens hus initierades:

https://www.youtube.com/watch?v=i2FFdSpWpXo

Finns det fler lokala samarbeten?

Ingen skall behöva vara ensam med sin cancer.

Ovan har vi presenterat fungerande lokala samarbeten, som stöttar och informerar cancerberörda och närstående. Vi är dock övertygade om att det finns fler lokala samarbeten som borde uppmärksammas för sitt ovärderliga arbete.

Kontakta oss, vi är intresserade av att hitta fler lokala samarbeten. Kontaktformulär finns längst ner på första sidan.