Som ett led i vårt tema Lokala samarbeten, vill vi idag berätta om det lokala initiativet Livsgnistan i Örebro. Det är en mötesplats för cancerdrabbade- och närstående. Att få rehabilitering och stöttning är viktigt både under och efter sjukdomen, därför har Livsgnistan som mål att erbjuda både fysiska och sociala aktiviteter för de som behöver. Bor du i närheten, gå gärna in och läs mer om vad de har att erbjuda.

Läs mer