Lämnar bidrag till behövande privatpersoner (t.ex. sjuka, gamla och handikappade).