Ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.